polielektrolit

KATYONİK POLİELEKTROLİT

katyonik polielektrolit

Katyonik Polielektrolit Standart Özellikleri

Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Kimyasal arıtımın proseslerinde kullanmak için lütfen anyonik polielektrolit çeşitlerimize göz atınız.

Katyonik polielektolit atıksu arıtma tesislerinin çamur susuzlaştırma ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Santrifüj dekantör, belt pres veya filtre pres ile çamur susuzlaştırma yapılan proseslerde statik mikser yardımı karşım haline getirilen flokülant, basınçlı çamur hattına dozlanmaktadır.

Katyonik polielektrolit ürününün çalışma prensibi genel olarak sulu çözelti içindeki polimer zinciri ile askıda katı halde bulunan katı parçacıkların elektriksel yükleri arasında iyon değişmesine dayanır. Katı parçacıkların kararlı yapıları bozulur ve bu da koagülasyon yada flokülasyona yol açar.

Katyonik polielektrolitler %0.05 ila %0.1 arasında seyreltilir. Hazırlama çözeltisi genelde %0.5 olarak, orijinal ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi sonucu hazırlanır. Susuzlaştırılacak çamurun karakteristikleri değişik olduğundan uygulanacak dozajlar laboratuvar ortamında jar testi ve işletme denemeleri sonucu belirlenir.

Şatışını yaptığımız katyonik polielektrolit AB menşeili olup 25 kg'lık orjinal ambalajında satılmaktadır.

Ambalaj

25 kg'lık torba

Katyonik Polielektrolitin Kullanıldığı Alanlar

Katyonik polielektrolit, anyonik polielektrolit formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.

Sık Sorulan Sorular:

                                                       

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul