polielektrolit

POLİELEKTROLİT KULLANIM ALANLARI

polielektrolit kullanim

Polielektrolitin Kullanıldığı Yerler:

 

Polielektrolit Özellikleri Kullanım Alanları
Düşük anyonik, yüksek molekül ağırlıklı polielektrolitler

Birçok mineral sürecinde çökeltme ve çökeltmeye yardımcı olarak kullanılabilir.Petrol , kağıt , gıda , tekstil vb. endüstrilerinde atıksu arıtma tesislerinde , sudaki inorganik topaklaşmayı sağlamak için kullanılır.Deniz suyundan magnezyumu çıkarmayı ve metal işleme sularında topaklanmayı sağlar.İnorganik pıhtılaşmadan sonra ilk atıksuya çökeltmeyi yardımcı olarak etki eder.

Kağıt endüstrisinde ve diğer endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde suya inorganik ayırıcıların ilavesinden sonra sudaki flokülastonu sağlamak için kullanılır Ayrıca birçok mineral sürecinde ve demir ve çelik endüstrisinde askıda katı maddeyi ve sudaki mineral tortularını ayırmak için kullanılır.

Orta anyonik, çok yüksek molekül ağırlıklı polielektrolit

Kağıt endüstrisinde ve diğer endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde suya inorganik ayırıcıların ilavesinden sonra sudaki flokülastonu sağlamak için kullanılır.

Demir , çelik , metal işlem sanayinde ve diğer birçok mineral işlem uygulamalarında çökelmeye yardımcı eleman olarak kullanılır.Petrol endüstrisi atıksularında , kağıt, tekstil , gıda sanayi atıksu arıtma tesislerinde inorganik maddelerin flokülasyonunu sağlar.

Düşük veya orta katyonik, yüksek molekül ağırlıklı polielektrolit Gıda , tarım , petrokimya , petrol , tekstil , kimya , kentsel endüstri atıksu arıtmalarında kısmi aktive edilmiş veya kimyasal etkiye maruz kalmış atık çamurun arıtma içerisinde çökelmesine etki eder.

Sık Sorulan Sorular:

                                                       

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul